Punt verd escolar

El Punt Verd Mòbil Escolar (PVM Escolar) neix de la necessitat dels centres escolars de la ciutat de trobar un sistema pràctic per desfer-se dels residus especials, aquells que per la seva composició no s'han de llençar en els contenidors habituals que hi ha a tots els carrers de la ciutat, sinó que han de seguir un canal específic de recollida i tractament a favor d'una millor gestió ambiental.

Es tracta d'un servei gratuït a disposició de tots els centres educatius de Barcelona, en el què s'ofereix, amb prèvia sol·licitud, la visita d'un camió per recollir selectivament els residus especials. Són els propis alumnes els que acudeixen a lliurar els residus, sols o acompanyats pel personal del centre o bé amb les famílies. La visita del PVME és doncs una bona ocasió per sensibilitzar sobre la importància de les nostres actituds quotidianes a l'hora de desfer-nos dels residus especials que generem.

Més informació