Barceloneta

A la Barceloneta, cada dia separem millor (vídeo)

La Barceloneta és un dels 5 barris de la ciutat amb major quantitat de matèria orgànica bruta recollida (59,95 kg per habitant) i, a més, la seva presència d'impropis, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, (29,10%) és superior a la mitjana de la ciutat, que és d’un 22,21%.

Aquest barri de Ciutat Vella és també el barri amb més presència de bars i restaurants, establiments que es consideren grans generadors de brossa orgànica i que, per tant, requereixen un tracte especial a l'hora de planificar les accions a realitzar.

D’entre les accions previstes a realitzar al barri de la Barceloneta, destaquen un programa dirigit als nouvinguts i la visualització d’experiències de separació de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), acció comuna a tots als barris, entre altres.

L’objectiu és millorar la qualitat de la fracció orgànica recollida mitjançant la reducció del 20% respecte el nivell d’impropis de 2015 (del 32 al 25%).