El Putxet i el Farró

Al Putxet i el Farró, cada dia separem millor (vídeo)

Al Putxet i el Farró la quantitat de matèria orgànica bruta recollida és de 30,73 kg per habitant, bastant similar a la mitjana de la ciutat (29,53), i la seva presència d’impropis, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, (24,85%) està una mica per damunt de la mitjana de la ciutat, que és d’un 22,21%.

D’entre les accions previstes a realitzar al barri del Putxet i el Farró, destaquen la promoció de l’ús de la bossa compostable i el programa dirigit als nouvinguts, entre altres.

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).