El Guinardó

Al Guinardó, cada dia separem millor (vídeo)

Al Guinardó la quantitat de matèria orgànica bruta recollida és de 31,78 kg per habitant, bastant similar a la mitjana de la ciutat (29,53), i la seva presència d’impropis, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, (20,40%) està per sota de la mitjana de la ciutat, que és d’un 22,21%.

D'entre les accions previstes a realitzar al barri del Guinardó, destaquen la promoció de l’autocompostatge comunitari i individual i la promoció de l’ús de la bossa compostable, entre altres.

L'objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 15% d’impropis de 2015 (del 20 al 17%).