Les Roquetes

A Roquetes, cada dia separem millor (vídeo) 

Les Roquetes és un dels 5 barris de la ciutat amb menor quantitat de matèria orgànica bruta recollida (17,83 kg per habitant), i la seva presència d’impropis, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, (24,69%) està una mica per damunt de la mitjana de la ciutat, que és d’un 22,21%.

D’entre les accions previstes a realitzar al barri de les Roquetes, destaquen la promoció de l’autocompostatge comunitari i la visualització d’experiències de separació de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), entre altres.

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).