L'aigua de la ciutat

L'aigua que es disposa a la ciutat de Barcelona té, majoritàriament, un origen superficial, encara que en els darrers anys s'ha incrementat de forma significativa la presència de recursos subterranis procedents del freàtic, l'aigua regenerada, la de mar dessalinitzada i, en un futur pròxim, les aigües pluvials.

D'on ve l'aigua de la ciutat

Les principals fonts de subministrament de recursos superficials procedeixen de les conques dels rius Ter i Llobregat. L'aigua del Ter s'obté del sistema d'embassaments Sau-Susqueda-El Pasteral i es tracta a la planta potabilitzadora de Cardedeu.

 

Ús i consum

A Barcelona, l'any 2016, el consum d'aigua potable de xarxa va ser de 95,40 milions de m3, 19,06 milions de m3 menys que l'any 1999, el que ha representat una reducció del 13,42% del consum d'aigua de xarxa a les llars, segons dades de la Societat General d'Aigües de Barcelona.

 

Consells per estalviar

Una persona pot arribar a consumir entre 100 i 200 litres d'aigua potable en un dia, un bé escàs que cal preservar i evitar-ne el malbaratament. Si es prenen mesures per estalviar-la, es pot arribar a reduir en un 30% el consum continu d'aigua a les llars.