Aquestes són les denúncies que es poden presentar:

 1. Pèrdues de documentació.
 2. Furts (en furts superiors als 1.000 euros, la denúncia es recollirà sempre en compareixença).
 3. Danys.
 4. Robatori amb força / furts en interior de vehicle.
 5. Robatori / furt d’ús de vehicle de motor (excepte interès policial i denúncies de sostracció/recuperació pel mateix titular en el mateix acte).
 6. Contra l’autoritat municipal, els seus agents o membres de la corporació.
 7. Contra el patrimoni municipal.
 8. Delictes comesos dins l’àmbit de la circulació i que no siguin competència de la unitat d'investigació d’accidents.
 9. Delictes de trencament de mesures de seguretat o cautelars sempre que no impliquin la detenció de la persona interessada.
 1. Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual relacionats amb la fabricació, la distribució i el comerç de productes falsificats destinats a la venda ambulant.
 2. Delictes contra el medi ambient a la ciutat de Barcelona.
 3. Delictes relacionats amb l’explotació i/o discriminació de persones vulnerables.
 4. Delictes derivats de l’incivisme, la convivència ciutadana, i la labor de proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 5. Delictes derivats de la competència inspectora de l’Ajuntament de Barcelona:
  • Instrucció de l’atestat sencer per delictes que es poden enjudiciar pel procediment del judici immediat per delicte lleu.
  • Instrucció de l’atestat sencer per delictes lleus que es tramiten per la via ordinària, excepte aquelles infraccions penals en què el presumpte autor (o un d’ells) sigui menor d’edat i aquelles infraccions penals lleus relacionades amb la violència domèstica (amenaces lleus).

Consulta les Oficines de Recepció de Denúncies de la Guàrdia Urbana