Canals d'atenció

On es pot fer cada tràmit

Consulteu per quins canals podeu fer cada tràmit i si en necessiteu o no certificat digital

Tancar

Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.

Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el ciutadà i el finalitza l’Institut Municipal d’Hisenda a la vista de la petició i si escau, de la documentació aportada.


Graella ciutadans i ciutadanes

Tràmits HisendaInternetTelèfonPresencialQuioscPresentació d'escrits
Sense certificat digitalAmb certificat digitalAmb idCAT Mòbil o Cl@ve PINRegistre telemàtic ajuntament i RedSARA010
931 537 010
OACInstitut Municipal d'HisendaAutoservei electrònicCorreu postal / Registre
Atenció personalitzada amb cita prèvia a l'Institut Municipal d'Hisenda         
Acreditació de la representació a requeriment  de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes         
Agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrialsOmplir formulari i presentar a registre     Registre  
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per  l’Ajuntament de Barcelona      Registre  
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics      Registre  
Autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica         
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana         
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials         
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants      Registre  
Bonificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica       Registre  
Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)      Registre  
Bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per ús d'energies renovables         
Bonificació de la quota de l’impost d’activitats econòmiques per increment de la plantilla de treballadors         
Canvi d’adreça fiscal         
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)         
Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics       Només IBI/IVTM 
Certificat negatiu de deute amb l'Ajuntament  de Barcelona         
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents)         
Consulta de fotografies i filmacions per infraccions de trànsit         
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals         
Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona      Registre  
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) quan no existeix referència cadastral         
Domiciliació bancària de tributs municipals i preus públics        Només IBI/IVTM
Em reclamen un impost ja pagat      Registre  
Exempcions de l'IBI      Registre  
Fraccionament del deute de tributs municipals i multes        Únicament imports superiors a 30.000€
Identificació de persona conductora en relació amb multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de BarcelonaAmb dades conegudes     Registre  
Liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)         
No subjecció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per no increment de valor en la transmissió         
Obtenció d'un document de pagamentEn període voluntari        
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària         
Rectificació d'errors ortogràfics a dades de contribuents         
Recuperació d'avals presentats a l'Institut Municipal d'Hisenda         
Reducció de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per obres al carrer      Registre  
Registre de subscriptors al servei de Notificació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona         
Pròrroga de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana      Registre  
Sol·licitud de certificat digital idCAT         
Tarifa plana, nova modalitat de pagament d'impostos, taxes i preus públics         
Variació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants      Registre  

 

A l’Oficina d’atenció ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.

Darrera actualització: