Fraccionaments

He de pagar una autoliquidació de plusvàlua i vull pagar a terminis, com ho de fer?

L’autoliquidació de plusvàlua en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions),  no es poden fraccionar tret de casos excepcionals que s’han d’acreditar de manera presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda.

Per a la resta de transmissions (herències, donacions, etc.):

  • Si sou una entitat jurídica (empresa, associació, etc.) o un professional de la gestió, heu de fer el tràmit mitjançant Internet
  • Si sou una persona física:
Tornar amunt

Estic pagant un deute fraccionat i vull liquidar el que resta pendent per cancel·lar el fraccionament

Per cancel·lar un pagament fraccionat, heu d'anar a l'Institut Municipal d'Hisenda amb cita prèvia, perque us donin un rebut per pagar en el termini màxim de 24 hores a les entitats bancàries indicades al revers del document de pagament.

Tornar amunt