Canals d'atenció

Notificació electrònica

Notificació Telemàtica - Adreça Electrònica Viària (DEV)

És un sistema d'enviament de les notificacions de trànsit i seguretat viària a través d'una plataforma electrònica.

Un cop s'està donat d'alta a la plataforma, quan us hagin d'enviar alguna notificació, principalment d'una multa o sanció, es farà a través d'aquest canal en lloc d'en paper a través del correu ordinari.

Com em puc donar d'alta?

Per donar-se d'alta en aquest servei, es pot entrar al web de la DGT (www.dgt.es) sempre que es disposi de DNI electrònic o de certificat digital.

Si no es té certificat digital, es pot consultar què és el certificat digital i com es poden obtenir els certificats digitals admesos .

Com s'accedeix a les notificacions?

Cada cop que tingueu una nova notificació, rebreu un avís per correu electrònic o un SMS al vostre telèfon mòbil.

Per consultar les notificacions de l'Ajuntament de Barcelona heu d'accedir:

Una vegada s'ha accedit a la carpeta corresponent cal seleccionar la pestanya "Avisos/Notificacions" i després "Notificacions telemàtiques".

Qui es pot donar d'alta?

L'alta és obligatòria per a les persones jurídiques i voluntària per a les persones físiques que poden donar-se d'alta o de baixa en el moment que vulguin.

Quines notificacions es reben?

Es reben les notificacions electrònicament dels organismes adscrits a la DEV com la Direcció General de Trànsit, la Direcció de Trànsit del Govern Basc, el Servei Català de Trànsit i dels Ajuntaments adscrits al sistema, com l'Ajuntament de Barcelona.

Sóc usuari de l'aplicació e-multes

Si sou persona usuària de l'aplicació "e-multes" (per haver subscrit un acord d'adhesió amb l'Ajuntament) podeu gestionar les notificacions a través d'aquesta aplicació.