Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Protecció de dades

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

Els tràmits i gestions de l'Institut Municipal d'Hisenda, sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de dur a terme la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Per a més informació es pot consultar la pàgina de l'Ajuntament de Barcelona:

  • Marc legislatiu
  • Delegat de protecció de dades
  • Registre d'activitats de tractament
  • Drets de les persones
  • Contacte