Taxa per utilització privativa de la via pública

És la taxa que es paga quan s'ocupa la via pública per instal·lar un vetllador o d’una terrassa.

Ordenança de la taxa per utilització privativa de la via pública

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Qui ha de pagar la Taxa per utilització privativa de la via pública

L'ha de pagar qui ocupa la via pública per instal·lar un vetllador o d'una terrassa.
 

Reducció de la Taxa per utilització privativa d'ocupació pública l'any 2023

Durant l'exercici 2023, la taxa per l'aprofitament del domini públic de les terrasses i vetlladors es redueix en un 75% per pal·liar els efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19.

Per aplicar aquesta reducció es tindran en compte els termes que estableix l'Ordenança fiscal sobre la tarifa bàsica, la superfície, el temps d'aprofitament i els factors correctors.

Com es calcula la quota a pagar de la Taxa per utilització privativa de la via pública?

Si la terrassa està situada en un espai de titularitat pública, l'import de la taxa es calcula aplicant la fórmula següent:

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA

PB - Preu bàsic
És la tarifa bàsica. Per l'any 2021 és de 0,4966 euros.

S - Superfície en metres quadrats
Es considera que l’espai mínim que ocupa un mòdul bàsic (una taula amb quatre cadires) és de 2,25 m2 i un mòdul reduït (una taula i dos cadires) és de 1,20 m2. No es poden autoritzar més taules del nombre que resulti de dividir la superfície autoritzada per 2,25 m2 (mòduls bàsics) o per 1,20 m2 (mòduls reduïts).

T - El temps en dies d'aprofitament
Sempre que no s'estableixi una durada mínima, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament: els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies, i els anys de 360 dies. En altres casos, el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d’ocupació efectiva.

FCC - Factor corrector de carrer:
Per a totes les categories de carrer FCC = 0,80.

FCA - Factor corrector per a aquesta classe d'ocupació i d'aprofitament segons el barem següent:

  • Situats en vies públiques de categoria 0 = factor corrector 3,92670
  • Situats en vies públiques de categoria 1 = factor corrector 2,61780
  • Situats en vies públiques de categoria 2 = factor corrector 1,55054
  • Situats en vies públiques de categoria 3 = factor corrector 0,80548
  • Situats en vies públiques de categoria 4 = factor corrector 0,44301
  • Situats en vies públiques de categoria 5 = factor corrector 0,20137

 

La categoria de les vies públiques definides específicament per a aquesta ocupació, es pot consultar en aquest gràfic, publicat a l'annex de l'Ordenança fiscal núm. 3.10.

Per a qualsevol gestió qui hi estigui relacionada, cal adreçar-se al districte municipal corresponent al lloc on està situat el vetllador o terrassa.

Darrera actualització: 23/11/2023