L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia en aquest mateix web o trucant al 93 402 32 74, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Avís a les persones afectades pel tancament dels centres d’estètica MED&LÁSER

Avís a les persones afectades pel tancament dels centres d’estètica MED&LÁSER

CONSUM. L’Agència Catalana del Consum té constància del tancament dels centres d’estètica MED&LÁSER a centres comercials de Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès i Barberà del Vallès i ha emès un avís informatiu per a les persones afectades.

Des de l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC) de l'Ajuntament de Barcelona, us recollim les recomanacions de l'Agència Catalana del Consum (ACC) per a persones afectades pel tancament dels centres d'estètica MED&LÁSER. Es consideren persones afectades, per exemple, aquelles que tenien contractats tractaments finançats i no finalitzats o tractaments totalment pagats i no prestats.

L’ACC recomana presentar una reclamació. La via per fer-ho és diferent en funció del mitjà de pagament que s’hagi utilitzat:

Si heu finançat el tractament amb un crèdit al consum ofert pel mateix centre i vinculat a la prestació del servei:

  1. Envieu la reclamació per correu certificat o burofax, o de manera que en quedi constància, a l’adreça postal del centre MED&LÁSER que us prestava el servei.
  2. Si l’empresa no respon satisfactòriament en el termini d’un mes, traslladeu la reclamació a l’entitat financera, informant del tancament de l’activitat i sol·licitant tant la paralització de l’emissió de rebuts, com la devolució de la part del finançament pagat que correspon a la part del servei encara no prestat.
  3. Si l’entitat financera no us dona una resposta satisfactòria en el termini d’un mes, cal que us dirigiu al vostre servei públic de consum (trobeu la vostra oficina) per presentar la reclamació contra l’entitat financera. La via de resolució serà la mediació de consum.

Si heu pagat amb targeta de crèdit:

  1. Contacteu amb la vostra entitat financera per informar-vos de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs.
  2. Si el banc no us anul·la els càrrecs, cal que envieu la reclamació per correu certificat o burofax a l’adreça postal del centre MED&LÁSER que us prestava el servei.
  3. Si l’empresa no respon satisfactòriament en el termini d’un mes, podeu adreçar-vos a la via judicial (consulteu el Servei d’Orientació Jurídica de l’ACC). Si l’import de la reclamació no supera els 2.000 euros, no us caldrà advocat ni procurador.

Si heu pagat en efectiu o amb un crèdit personal, és a dir, un crèdit no associat al finançament del tractament:

  1. Envieu la reclamació per correu certificat o burofax a l’adreça postal del centre MED&LÁSER que us prestava el servei.
  2. Si l’empresa no respon satisfactòriament en el termini d’un mes, podeu adreçar-vos a la via judicial (consulteu el Servei d’Orientació Jurídica). Si l’import de la reclamació no supera els 2.000 euros, no us caldrà advocat ni procurador.

Us recordem que en tots els casos podeu assessorar-vos en una organització/associació de persones consumidores. Trobareu tota la informació a l’Agència Catalana de Consum.