L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Compra d'habitatge

Barcelona es troba entre les ciutats europees més cares per adquirir habitatge. La cerca d’una casa, doncs, ha esdevingut un gran repte per als futurs propietaris davant del qual cal tenir en compte diversos factors per trobar l’opció més adequada.

El preu d’un pis en un barri o en un altre pot variar molt. Informeu-vos del cost del metre quadrat per àrees i delimiteu la zona on voleu viure. Si compreu a través d’una immobiliària, ha d’estar inscrita obligatòriament en el Registre d’agents immobiliaris. És recomanable que la quota mensual del préstec hipotecari que demaneu no sigui superior al 30% dels ingressos totals de les persones convivents.

Quan estigueu sospesant una opció, fixeu-vos bé amb les característiques de l’habitatge i de l’edifici: la superfície útil, l’estat de les instal·lacions, l’antiguitat, les despeses de manteniment de la comunitat de propietaris i la previsió d’obres a l’edifici, entre altres. 

Abans de fer la compra, pregunteu qui és el propietari real de l’habitatge i si té pagaments pendents. No avanceu cap pagament fins que no sapigueu qui és l’agent que s’encarrega de la venda, s'identifiqui l’immoble i la seva superfície útil, la referència a la inscripció registral i el preu total de la transacció, entre altres aspectes. Si feu qualsevol avançament, demaneu sempre el comprovant.

En el moment de fer la compra, us han de lliurar sense cap cost un conjunt de documents que cal que guardeu bé: entre altres, la cèdula d'habitabilitat, els plànols de l’immoble i de l’edifici, un document del Registre de la Propietat, els estatuts de la comunitat, el certificat d’eficiència energètica i els documents de garantia de l'habitatge, de la hipoteca i les dades que necessiteu per contractar els subministraments bàsics.

Si compreu un habitatge d’obra nova i hi ha desperfectes en l’habitatge, teniu dret a reclamar a l’empresa promotora els que han estat causa de defectes en l'acabament dels treballs, durant un any des de l’entrega. Si es tracta d’elements que no compleixen amb els requisits d’habitabilitat, el termini de reclamació és de tres anys. I si són per causes estructurals, fins a deu anys.

En cas de reclamació, si la transacció ha estat feta entre particulars, haureu de recórrer a la via judicial. Si s’ha fet amb una empresa o professional, feu-la deixant constància a través del full oficial de reclamació, el formulari web o telèfon amb número d’incidència. Si en 30 dies no teniu resposta, podeu fer la reclamació al web de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores.

Compra d'habitatge