L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Etiquetatge d'aliments

A l’hora de saber si determinats aliments respecten la normativa respecte l’etiquetatge, caldrà diferenciar bé si es tracta d’aliments envasats i begudes (és a dir, tots aquells aliments que són envasats abans de posar-los a la venda i que no es pot modificar el seu contingut sense obrir l’envàs), o si bé són aliments frescos o sense envasar. Segons sigui el cas, la normativa que han de cumplir és diferent. 

En tots els casos però, és obligatori que us informin dels al·lèrgens i dels productes que puguin causar intoleràncies.

En cas de requerir informació sobre els vostres drets en aquest tema, recordeu que podeu adreçar-vos a l’OMIC. I si el que necessiteu és presentar una reclamació a l’empresa perquè esteu en desacord amb la resposta que heu rebut a la vostra queixa, també la gestionarem per vosaltres.

Etiquetatge d'aliments