L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Gas

El gas butà, el natural i les calderes són les instal·lacions d’aquest subministrament energètic que trobem als habitatges de la nostra ciutat. Cadascuna, però, té les seves peculiaritats i cal tenir en compte alguns aspectes:

Butà

El subministrament més habitual dels habitatges que no estan connectats a la xarxa de gas canalitzat és el gas butà envasat en bombones. Les bombones tradicionals tenen un preu regulat per llei. Ara bé, si demaneu un servei addicional, com la col·locació de la bombona, us poden aplicar un suplement. En tractar-se d’una compra d’un producte, la persona comercialitzadora us ha de lliurar un tiquet o justificant.

Pel que fa al manteniment i la revisió, les estufes o les cuines mòbils amb una sola bombona no necessiten passar la revisió periòdica. Per a la resta d’instal·lacions de gas butà és obligatori fer una inspecció cada cinc anys que ha de dur a terme una empresa instal·ladora sol·licitada per vosaltres. És important que estigui inscrita en el RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). Un cop feta la revisió, l’empresa hi ha de posar un adhesiu amb la data i us ha de lliurar un certificat. Tingueu en compte que els preus varien i podeu escollir l’oferta que més un convingui. No cal que signeu cap contracte de manteniment.

Natural

Abans de contractar el gas natural, abans compareu preus i serveis i reviseu les condicions del contracte, ja que us podeu trobar que hi ha serveis addicionals o penalitzacions si us doneu de baixa. Com passa amb les empreses comercialitzadores d’electricitat, tampoc no poden fer-vos visites publicitàries si no ho heu demanat prèviament. Si rebeu una oferta, estudieu-la bé abans de contractar-la i guardeu-ne sempre una còpia. No faciliteu mai les vostres dades personals i bancàries fins que no esteu ben segurs.

Pel que fa a la revisió de les instal·lacions de gas natural, és obligatori fer-ne una cada cinc anys. Qui s’encarrega de fer-la és l’empresa distribuïdora, però també podeu triar fer-la amb una altra, si voleu. Teniu un termini de 3 mesos per decidir-ho. Si opteu per contractar-ne una altra, l’empresa que heu triat enviarà les dades de la inspecció a la distribuïdora. Un cop passada la inspecció, rebreu un certificat. El cost de la inspecció ha d’estar inclòs a la factura del gas. Mai no us poden cobrar en efectiu o a part.

Calderes

Les calderes de calefacció no tenen un preu establert. Cal que demaneu un pressupost i l’estudieu bé abans de contractar el servei. Recordeu que heu de fer-ne la revisió cada 2 anys. Per fer-la, cal que contracteu una empresa instal·ladora o de manteniment que estigui inscrita al RASIC. Un cop feta la revisió, l’empresa ha d’enganxar un adhesiu amb la informació corresponent i us ha de lliurar un certificat. No cal que signeu cap contracte de manteniment. Si algun dia rebeu una visita i no havíeu sol·licitat cap servei a domicili, no accediu a fer la revisió.

 

Temes de consum_gas