L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Reformes de l'habitatge

Amb el pas del temps, molts immobles necessiten un manteniment que, de vegades, implica fer-hi petites reformes. Amb menys sort, aquestes reparacions són degudes a desperfectes a les instal·lacions i calen obres de més magnitud. També és possible que, com a persones propietàries, vulgueu canviar la distribució de les estances per adaptar l’habitatge a les vostres necessitats. Sigui quin sigui el vostre cas, cal que tingueu en compte alguns aspectes:

  • Abans de contractar l’empresa que us farà les reformes, fixeu-vos bé en els preus, ja que us podeu trobar amb ofertes que amaguen opacitats perquè no inclouen els desplaçaments o la mà d’obra, entre altres. Demaneu sempre un pressupost previ que inclogui tots els conceptes. Us poden cobrar per la seva elaboració, en cas que no l’accepteu.
  • Poden aparèixer nous conceptes durant les reformes que impliquen un augment del preu. L’empresa o professional us n’ha d’informar i els heu d’acceptar abans de seguir amb les obres. Guardeu sempre els rebuts de tots els pagaments que feu, a més de la factura final.
  • Informeu-vos sobre els possibles suplements. No us poden cobrar per servei nocturn si l’obra es fa entre les 6 h i les 22 h. Sí que hi ha un recàrrec pels dies festius, però tingueu en compte que els dissabtes no estan inclosos. És important que sapigueu que no us poden cobrar aquests dos suplements (festius i horari nocturn) alhora. Tampoc no us poden cobrar més per un servei d’urgència o amb disponibilitat immediata.
  • La garantia dels serveis prestats en casos de reforma d’habitatge és de mig any des que acaben les obres.

Si no esteu conformes amb el servei, podeu fer una reclamació a l’empresa mitjançant el full oficial per a aquests casos o un altre mitjà que en deixi constància, com el formulari web o el telèfon amb el número d’incidència. Si en 30 dies no heu rebut cap resposta, adreceu-vos a l’Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores.