L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Reparació de productes i serveis a domicili

Es tracta de serveis que poden ser realitzats en el propi domicili de la persona consumidora però també, tots aquells que es portin a terme en un primer moment en el taller del prestador del servei i que posteriorment requereixin la instal·lació de l’objecte o producte en el seu domicili.

Entre les recomanacions de l’Agència Catalana de Consum, destaquen:

  • Es tracta d’un sector amb un alt grau d’intrusisme, per aquest motiu cal assegurar-se d’escollir empreses establertes legalment.
  • Cal demanar sempre un pressupost previ per escrit i informar-se de totes les tarifes abans de contractar (mà d’obra, desplaçaments, peces, etc.).
  • Es poden cobrar recàrrecs o suplements en concepte d’horari nocturn (si el servei es presta entre les 22h i les 6h) o de dia festiu (generalment s’exclouen els dissabtes). Aquests dos recàrrecs o suplements no són compatibles i només es pot cobrar un dels dos. En canvi, no es poden cobrar recàrrecs o suplements per altres conceptes, com la disponibilitat immediata o la urgència.
  • En cas de sorgir imprevistos que facin augmentar el pressupost, l’empresa o professional haurà d’informar a la persona consumidora perquè valori la seva conformitat.
  • Si la persona consumidora decideix no acceptar el pressupost, l’empresa o professional pot cobrar per la seva elaboració, sempre que hagi informat prèviament.
  • L’empresa o professional prestadora del servei ha de lliurar sempre una factura al final del servei. En cas que es facin pagaments parcials durant la prestació del servei, caldrà exigir rebuts detallats per a cadascun dels imports. I si la quantia de la factura final és inferior al pressupost, la persona prestadora del servei té l’obligació de retornar de forma immediata les quantitats cobrades en excés.
Reparació de productes i serveis a domicili