L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Reparació d'electrodomèstics

A més de les ja conegudes tres “R” de la sostenibilitat -reduir, reutilitzar i reciclar-, cal tenir en compte una altra: reparar. Una tasca essencial per disminuir el volum de deixalles, però molt difícil d’aplicar, ja que el mercat dicta que és més econòmic comprar un producte nou que reparar-lo. Davant d’aquesta problemàtica, cal promoure la reparació de productes com els electrodòmestics. Si seguim utilitzant-los en lloc de desfer-nos-en, estem tenint cura del medi ambient. 

A Barcelona podeu contractar serveis a domicili de reparació d’electrodomèstics. Això sí, informeu-vos bé del preu abans de contractar el servei i demaneu el pressupost per escrit. Fixeu-vos si estan inclosos els possibles recàrrecs o suplements, les peces que s’han de canviar, els desplaçaments i la mà d’obra. Si no ho estan, l’empresa us ha d’informar dels nous conceptes que apareixen durant la prestació del servei. Per exemple, poden haver-hi recàrrecs per horari nocturn o per dia festiu i mai no us poden cobrar els dos alhora. La urgència o la disponibilitat immediata no poden comptabilitzar-se com a suplements.

Si la reparació requereix fer-la fora del vostre domicili, tindreu un termini de sis mesos per recollir l’electrodomèstic al dipòsit de l’empresa, la qual us ha de lliurar un comprovant prèviament. La garantia de la reparació és de mig any des de la seva finalització.

Si no esteu satisfetes amb el servei prestat, podeu demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o deixeu-ne constància a través del seu formulari web o per telèfon indicant el número d’incidència. Si en 30 dies no teniu resposta, podeu fer la reclamació al web de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores.

 

Reparació d'electrodomèstics