L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Vendes a domicili

Es consideren vendes a domicili totes aquelles efectuades fora d’un establiment comercial, ja siguin domicilis particulars, espais de treball, d’oci, etc.

Si realitzes una compra fora de l’establiment has de tenir en compte que:

  • Les persones consumidores han d’haver acceptat prèviament les visites per oferir qualsevol producte o servei. De fet, la persona vendedora està obligada a acreditar aquesta acceptació. Això inclou a les empreses comercialitzadores de llum o de gas natural.
  • No hi ha cap obligació de compra. Si no s’està convençut, no s’ha de signar cap document sense haver-lo llegit atentament i entendre totes les condicions. Tampoc facilitar cap dada personal o bancària, ni factures posteriors.
  • És important demanar el contracte o la factura amb totes les dades de l’empresa venedora.
  • Tens dret a desestiment que permet retornar el producte o cancelar el contracte dins del termini de 14 dies. Queden exclosos els serveis que s’han començat a prestar abans d’aquest terminin, els productes personalitzats, peribles, etc. 
  • Només és possible cobrar despeses de devolució si s’informa abans de la compra o es tria un sistema de lliurament més costós que l’ordinari.
Vendes a domicili OMIC