Barcelona Cuida

Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels dispositius.

El centre es proposa esdevenir:

  • Un punt d’informació i orientació integral sobre els recursos existents al territori.
  • Un punt de trobada i relació de totes les persones protagonistes de la cura a la ciutat.
  • Un espai de coordinació i treball en xarxa entre persones, professionals i entitats.
  • Un centre de difusió i sensibilització en matèria de cures a la ciutadania.