Pla de salut comunitària

Per tal de fer més efectiu l’interès pels programes i les activitats de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit comunitari de diferents actors com els plans comunitaris i Pla de barris, la salut pública, l’atenció primària i les entitats socials, s’ha definit una estratègia d’impuls  i es treballa per afavorir la coordinació, el treball en xarxa i la planificació conjunta, recollint experiències per definir les bones pràctiques i prioritzant les intervencions i accions comunitàries basades en l’evidència, sostenibles i avaluables.