Reducció del nombre de persones que no poden accedir a fàrmacs i prestacions sanitàries necessàries

L’entrada en vigor dels nous copagaments farmacèutics el juliol del 2012, en el marc de les mesures aprovades pel govern espanyol per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, ha suposat un greu topall per a milers de persones que han vist dificultat l’accés als medicaments. Els adults amb una renda inferior als 18.000 euros anuals han d’aportar un 40% del preu del medicament receptat pels professionals del sistema públic, mentre que els pensionistes un 10%. Aquesta situació ha obligat les entitats i algunes administracions a prendre mesures.

L’Ajuntament de Barcelona, amb els ajuts concedits pels Serveis Socials i els dos nous convenis subscrits en el marc de les accions recollides en la Mesura de govern d’acció conjunta de reducció de les desigualtats socials en salut presentada a finals del 2015 ha posat en marxa accions que facilitin la cobertura del copagament de fàrmacs.