El Besòs i el Maresme

Situat a l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs, el barri va néixer als anys seixanta com a ciutat dormitori.