El Poblenou

El Poblenou s'estén des de la Diagonal fins al mar. Fins fa poc, les activitats industrials se solien combinar amb les residencials.