Es tracta d’una oferta educativa de l’Institut d’Educació de Barcelona adreçada a la petita infància, que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3 anys, i alhora ofereix suport a les famílies com a primeres educadores dels seus fills i filles. Els espais familiars ofereixen un context de relacions estable entre infants, famílies i professionals. Cada infant, acompanyat d’un adult de referència (mare, pare, avis, cangur), participa en dues sessions setmanals, de tres hores aproximadament. Cada sessió s’organitza en dos moments diferenciats.

Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí

L’Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí és un equipament municipal creat per donar suport en un doble vessant:

  • A les famílies, en les seves funcions parentals de criança i educació.
  • Als infants i adolescents, en el seu desenvolupament socioeducatiu complementari al que reben a casa i a l’escola.

L’equipament disposa de dos espais amb grups d’edat diferents: l’Espai Familiar i el Centre Obert.

Espai Familiar

Es tracta d’un espai especialitzat en la petita infància: s’adreça a nens i nenes de 0 a 3 anys acompanyats pel cuidador/a. L’Espai Familiar és un lloc de joc i relació on els infants poden explorar i relacionar-se entre ells i també amb els adults. Les famílies hi poden compartir l’experiència d’educar i de fer créixer els fills.

Centre Obert

En aquest espai, els infants i adolescents de 4 a 16 anys hi trobaran activitats educatives

i de lleure en horari extraescolar. Totes aquestes activitats serveixen per estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat i la socialització, amb un seguiment individualitzat i en un ambient segur i proper. El centre ofereix també activitats en les quals pares, mares i altres familiars poden compartir i aprendre temes d’interès educatiu.

Huelva, 36, baixos

Tel. 933 074 888

espaifamiliar_sm@bcn.cat

Espai Familiar La Vela

L’Espai Familiar la Vela és un servei d’atenció a les famílies que ofereix un espai de trobada i acollida per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Està ubicat al Centre Cívic Besòs.

Ofereix orientació, suport i acompanyament a les famílies en la criança i l’educació dels infants. És un espai de relació amb altres famílies, per conèixer i jugar amb altres infants i adults. S’hi duen a terme tallers, jocs i activitats lúdiques i socioeducatives adequades a la seva edat i xerrades sobre temes específics relacionats.

Espai Familiar la Vela

Rbla. Prim, 87-89, 1a planta

Telèfon: 932 564 931

espaifamiliarlavela@gmail.com

Espai Familiar El Petit Xalet

El Petit Xalet és un projecte adreçat a famílies amb infants de 8 mesos a 3 anys que no estiguin escolaritzats.

És un espai de joc i relació que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes, i alhora oferir suport a les famílies com a primeres educadores dels seus fills i filles. Els infants han d’anar acompanyats per un adult de referència, la mare o el pare, i poden explorar i relacionar-se entre ells i amb els adults.

S’organitzen en grups de 10 famílies amb infants i realitzen dues sessions setmanals de dues hores i mitja cadascuna. Les famílies poden compartir la seva experiència d’educar i fer créixer els seus fills i filles.

Espai Familiar El Petit Xalet

Bilbao, 220

Telèfon: 933 078 684

xaletdelclot@yahoo.es

Mostra’n menys