La Verneda i la Pau

El nom de la Verneda fa referència a uns dels arbres que creixen al marge dels rius, els verns. El barri està molt relacionat amb el veí Sant Martí de Provençals.