El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa de camins escolars que té com a objectiu millorar els trajectes a peu des de casa fins als centres educatius i on participen serveis municipals i escoles de la zona.

Amb aquests itineraris, els nois i noies poden anar i tornar de l'escola a peu, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible. Per desenvolupar aquest projecte és molt important el treball en xarxa de tota la comunitat educativa i del barri, ja que entre tots es transmet cultura viària als infants i es col·labora a recuperar el carrer com un espai de convivència i aprenentatge.

Al febrer del 2015 s'ha inaugurat el camí escolar de l’Escola Dovella. Així mateix, s’està començant a treballar amb les sis escoles del carrer del Perú per tal de tirar endavant el seu camí escolar.

S’ha fet una jornada de camins escolars al districte per intercanviar experiències d’èxit i bones pràctiques amb els centres educatius que ja tenen camí escolar, com els del Poblenou i el Clot i el Camp de l’Arpa, i també amb els que han demanat iniciar el procés.

Les escoles amb camí escolar del districte són les següents: Escola Antoni Brusi, Escola Bogatell, Escola Dovella, Escola Fluvià, Escola La Farigola del Clot, Escola La Llacuna del Poblenou, Escola La Mar Bella, Escola L’Arenal de Llevant, Escola Les Acàcies, Escola Pere IV, Escola Rambleta del Clot, Escola Vila Olímpica, Institut Icària, Escola Grèvol i Escola Voramar.

Des del districte s’ha fet una sèrie d'actuacions de pacificació del trànsit al voltant d’alguns dels centres educatius que hi ha al carrer del Perú, mitjançant la instal·lació d'un nou semàfor, el canvi de sentit d'un tram del carrer de Fluvià i altres actuacions encaminades a millorar l’accessibilitat i la seguretat viària dels nens i les famílies que el transiten.

Xarxa de camins escolars del Poblenou

El “camí escolar, espai amic” del Poblenou està format per catorze centres educatius dels barris del Poblenou, la Vila Olímpica, el Parc i la Llacuna i Diagonal Mar i el Front Marítim del districte de Sant Martí, que a més del treball intern d’escola, treballen en xarxa i es coordinen a l’espai anomenat Macrocomissió, on es troben tots els agents participants; d’altra banda, la xarxa disposa de dues comissions que són els espais de treball conjunt: la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Espai Públic. El programa va començar l’any 2006, i l’any 2012-2013 els diversos participants (AMPA, centres educatius i tècnics municipals) van mostrar la necessitat d’iniciar un procés de reflexió sobre l’estat actual del programa, per tal d’establir els objectius de futur. Des de l’IMEB es va posar en marxa aquest estudi per conèixer l’impacte que ha tingut el programa en les persones que en fan ús i saber quin és el treball que s’ha dut a terme a cada centre educatiu i en xarxa.

De l’estudi es desprenen propostes de treball relacionades amb les mancances detectades, tant en la transmissió de la informació als diversos agents, com en l’organització de la xarxa per simplificar-la, així com millores a l’entorn amb un programa de manteniment i revisió dels camins escolars. 

Mostra’n menys