Fins a 825 projectes d’inversió, a la segona fase dels pressupostos participatius

01/03/2021 - 23:23 h

Nova fase. El procés dels pressupostos participatius es reactiva i entra en la fase de priorització amb la publicació dels projectes d’inversió rebuts i validats tècnicament, 98 dels quals als barris de Sant Martí

El procés dels pressupostos participatius es reactiva i entra en la fase de priorització amb la publicació dels projectes d’inversió rebuts i validats tècnicament, 98 dels quals als barris de Sant Martí.

A partir del 22 de març i fins al 5 d’abril, qualsevol persona empadronada a Barcelona disposarà de deu suports, que podrà repartir entre els projectes validats. La recollida de suports es farà a través de la plataforma decidim.barcelona amb l’objectiu de determinar els vint projectes finalistes per cada districte que se sotmetran a la votació definitiva al juny.

Els projectes que han arribat a la fase de priorització proposen inversions en equipaments o en actuacions en equipaments, així com inversions en l’espai públic enfocades a guanyar més verd urbà i espais d’estada i de joc.

Podeu consultar el calendari, les novetats del procés
i el detall del projectes seleccionats clicant l’enllaç següent:
Pressupostos Participatius de Barcelona

També hi ha projectes d’inversió en tecnologia, ja sigui a través de l’adquisició d’infraestructura o en el desenvolupament d’aplicacions, i projectes de memòria històrica o dinamització comercial, entre d’altres.

Nou calendari del procés participatiu 

La pandèmia ha obligat a reajustar a 30 M d’€ el pressupost total disponible per a aquesta edició dels pressupostos participatius, dels quals 3,6 M d’€ pertanyen a Sant Martí. També ha variat el calendari del procés, que queda així:

De l’1 al 7 de març
Les persones o entitats que van presentar projectes podran sol·licitar aclariments de l’avaluació tècnica, que rebran resposta abans del 18 de març. També podran retirar els projectes presentats, si així ho consideren.
Del 22 de març al 5 d’abril
Fase de priorització dels projectes, o de suports. La ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats, i els vint projectes amb més suports de cada districte passaran a la fase següent.
Del 6 d’abril al 7 de maig,
Els 200 projectes prioritzats entre tots els districtes entraran a la fase de concreció entre la ciutadania que els promou i els serveis municipals.
De l’1 al 23 de juny (en un període per concretar),
Període de votació per part de la ciutadania dels projectes definitius per desenvolupar.

Criteris de validació

Els 825 projectes validats, dels quals 98 corresponen als barris de Sant Martí, actualment representen un 44% dels prop de 2.000 projectes presentats per la ciutadania durant la primera fase del procés participatiu.

En línies generals, les raons per descartar projectes han sigut perquè implicaven despesa corrent associada, eren projectes ja executats o en execució, pertanyien a espais privats o de no competència municipal o no respectaven els topalls econòmics, entre d’altres motius.

No obstant això, abans que comenci la recollida de suports, qualsevol persona o entitat pot sol·licitar aclariments tècnics respecte a les propostes que han estat rebutjades a través del formulari que trobarà a decidim.barcelona.