Sessions d'acollida per a persones immigrades, en línia

15/02/2021 - 15:46 h

Inclusió. El Servei d'Ocupació i Acomanyament de Persones Immigrades (SOAPI) organitza cada mes una sessió virtual per saber com funciona la ciutat i quins són els drets i deures de tothom que hi viu.

El Servei d'Ocupació i Acomanyament de Persones Immigrades (SOAPI) organitza cada mes una sessió informativa d'acollida per a persones nouvingudes al districte per saber com funciona la ciutat i quins són els drets i deures de tothom que hi viu.

El Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de l’Ajuntament de Barcelona torna a posar en marxa les sessions informatives d’acollida i acompanyament, després de l’aturada degut al mesos de pandèmia de la covid19.

Les sessions ja no són presencials com fins ara sinó que s’han adaptat a la situació actual i es faran en línia, a través de la plataforma Zoom. Cal inscripció prèvia a través de l’enllaç de cada sessió. Totes tenen una durada d’una hora i mitja, de les 17.30 h a les 19 h. No es poden fer inscripcions amb més de 30 dies d’antelació.

El contingut és el següent: coneixement de l’entorn, tràmits i serveis d’estrangeria, aprenentatge de les llengües oficials, homologacions i convalidacions d’estudis, drets i deures, normes de convivència, equipaments, serveis públics, Servei de Primera Acollida i tràmits bàsics, com l’empadronament o al targeta sanitària.

Al final es lliurarà un certificat d’assistència el qual pot ser valorat en alguns tràmits d’estrangeria.

Aquestes sessions es dirigeixen tant a persones que s’han empadronat recentment a Barcelona com a persones migrants que, tot i fer un temps que resideixen a la ciutat. Totes les xerrades són gratuïtes per a les persones participants, ja que formen part del programa d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació i petició de traducció podeu trucar al telèfon mòbil 648 191 666 o bé enviar un correu a acollida5@bcn.cat.

Calendari de les sessions informatives a Sant Martí