Unes obres de millora renovaran els serveis del parc del Clot

20/09/2023 - 15:36 h

Urbanisme i infraestructures. Amb els treballs es repararan els elements espatllats, es farà més reutilitzable l’espai i es posarà en valor els elements que es troben degradats

Amb els treballs es repararan els elements espatllats, es farà més reutilitzable l’espai i es posarà en valor els elements que es troben degradats

Aquest mes de setembre s’inicien les obres puntuals de manteniment i reforma del parc del Clot, que s’incorporen en la campanya de remodelació dels espais públics del Pla Endreça. Concretament, es realitzarà l’estabilització dels camins de sauló, la renovació de la gespa i els arbustos, la posada a punt del reg, la consolidació del camí “muntanyeta”, la reparació de la reixa de drenatge, la substitució de la meitat de les papereres i la renovació de tres plafons informatius del parc en mal estat.

Es tracta d’un parc amb abundant vegetació i espècies diverses, i per això s’hi faran diverses actuacions de jardineria. S’hi milloraran les masses de pins, molt abundants al parc, les quals mostren problemes de creixement principalment per excés de compactació del terreny així com es netejaran els parterres arbustius de la zona nord, on hi cal esponjar la vegetació. També es renovaran les clapes de gespa, es reforçaran els parterres amb espècies arbustives i es reposarà la tanca arbustiva perenne. Per últim, es consolidarà el nou pas del parterre de la “muntanyeta”, vora l’entrada sud, que cal adaptar al pas com a drecera que servir la gent.

Les intervencions també milloren les condicions d’accessibilitat. El paviment de sauló se substituirà per sauló estabilitzat als camins amb més pendents per tal de millorar les condicions d’ús d’aquests camins fins i tot en condicions de pluja. També es pavimentarà el parterre degradat de darrere el frontó per ampliar la superfície transitable pels vianants.

Les obres es realitzaran a l’interior del parc. Les afectacions sobre el trànsit rodat i de vianants a es reduiran a les maniobres de càrrega i descàrrega de material en obra i a l’impediment de circular lliurement pel parc. En aquest sentit, es col·locaran senyals provisionals d’advertència i garantit el pas de vehicles i vianants. A més, es protegiran els arbres que es puguin veure afectats pels treballs.

El parc s’ubica al barri del Clot entre els carrers dels Escultors Claperòs i del Municipi amb l’accés principal al carrer de la Llacuna. Es va crear el 1986 i conserva les estructures de l’antiga fàbrica que ocupava anteriorment l’estació de tren del Clot i els tallers de reparacions ferroviàries. Té una superfície de 35.137,37 metres quadrats.