Consell d’Economia Social, Comerç i Ocupació

14/10/2021 - 21:49 h

Participació. La sessió se celebra dilluns 18 d’octubre a les 14 h al Centre Cívic Sant Martí i es desenvoluparà únicament de forma presencial, sense emissió per videoconferència.

La sessió se celebra dilluns 18 d’octubre a les 14 h al Centre Cívic Sant Martí i es desenvoluparà únicament de forma presencial, sense emissió per videoconferència. Per participar-hi o assistir-hi, no cal inscriure’s prèviament.

Aquest Consell Sectorial començarà amb el balanç del Pla de Desenvolupament Econòmic implementat al districte del 2018 – 2020 i continuarà amb la presentació del nou Pla de Desenvolupament Econòmic per a la reactivació econòmica de Sant Martí 2021 – 2023. A més, durant la sessió també es presentarà la Mesura de govern per al comerç, els mercats, la restauració i el turisme del Districte.

L’ordre del dia es pot consultar en l’apartat “adjunts”.

Altres sessions previstes fins a finals d’any:

Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional
Dimarts 26 d’octubre, 18 h.

Consell Escolar de Sant Martí
Dilluns 8 de novembre, 18 h

Consell de Salut
Dilluns 13 de desembre, 18 h.

Consell de Cultura
Dimecres 15 de desembre, 17 h.

Els Consells Sectorials són òrgans de participació on el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret. En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments de l’àmbit del Consell.

Aquests òrgans de participació tenen les següents funcions:

  • Recollir propostes quan es demana una determinada actuació pública.
  • Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
  • Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.
  • Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació.