Continua la transformació de la Meridiana

07/04/2021 - 14:57 h

Urbanisme i infraestructures. El tram entre Mallorca i Josep Estivill passarà a tenir tres carrils per sentit i una gran mitjana central amb un carril bici i vegetació.

La remodelació de l’avinguda Meridiana per convertir-la en un eix cívic continua amb el tram entre el carrer de Mallorca i l’àmbit de Navas de Tolosa - Josep Estivill. L’actuació preveu crear una mitjana central amb un carril bici i vegetació, reduir els carrils de circulació a tres per sentit i reservar les voreres per als vianants. La intervenció comença el 6 d’abril i durarà un any.

Després que el mandat passat es reurbanitzés l’avinguda entre la plaça de les Glòries i Mallorca, ara es fa un pas endavant en la conversió de l’avinguda en un eix cívic amb més verd i més espai per al vianant i la mobilitat sostenible.

El tram Mallorca – Josep Estivill de l’avinguda Meridiana, de mig quilòmetre i al bellmig dels límits entre els barris de Sant Martí i Sant Adnreu, tindrà:

  • Una mitjana central de més de nou metres d’amplada amb un carril bici de doble sentit de 4,3 metres, amb parterres, enllumenat i arbrat a banda i banda.
  • Reducció de l’espai per al vehicle privat: dos carrils de circulació per sentit, un menys que actualment, i un carril bus per sentit.
  • Voreres d’ús exclusiu per als vianants: l’eliminació dels carrils bici que actualment hi ha a la vorera alliberarà l’espai per anar a peu i permetrà ubicar-hi parterres nous.

L’increment de verd inclou plantar 108 arbres i 3.500 metres quadrats de parterres, i també nou mobiliari urbà.

Pel que fa als desplaçaments a peu, a les interseccions amb els carrers de la Nació, Trinxant (costat mar), Múrcia, Tomàs i Padró i Palència es projecta una vorera passant en forma de plataforma única amb prioritat per al vianant. I en les altres interseccions s’han projectat girs còmodes per als vehicles amb els carrers que arriben a l’avinguda.

A més, es crearan nous passos de vianants per millorar la connexió transversal de la Meridiana, i es modificarà la posició de la majoria dels que ja hi ha per projectar-los en direcció als eixos dels carrers que creuen l’avinguda i millorar els itineraris.

A més, l’actuació preveu suprimir un carril de sortida al tram València-Mallorca, la secció de la Meridiana ja remodelada, perquè des de les Glòries fins a Josep Estivill la composició de l’avinguda sigui uniforme amb tres carrils per sentit.

Aquests treballs compten amb un pressupost de 8,33 milions d’euros. En total, un cop acabin aquestes obres, hi haurà 1,3 quilòmetres de Meridiana renovada.