Convocat un nou Consell de Districte

27/06/2022 - 12:58 h

Govern. Tindrà lloc dijous 7 de juliol a les 17.30 h a la sala d’actes de la Seu del Districte i també es podrà seguir a través del canal YouTube.

Durant la sessió, s'informarà de les adjudicacions de contractes per procediment obert dels mesos d'abril i maig de 2022 i de la convocatòria de la 60a edició dels Premis Sant Martí.

La tercera sessió del 2022 del Consell de Districte de Sant Martí tindrà lloc dijous 7 de juliol a les 17.30 h a la sala d’actes de la Seu del Districte (pl. Valentí Almirall, 1). Es podrà seguir de manera presencial i també a través del canal YouTube.

Les persones que ho desitgin podran intervenir-hi en els punts dels apartats C i D de l’ordre del dia (document disponible en l’apartat ‘Més informació’).

Per intervenir en el Consell de Districte,
Cal sol·licitar-ho a través del següent enllaç:
Consell de Districte de Sant Martí: petició d’intervenció

No cal especificar si la intervenció serà virtual o presencial. Les sol·licituds d’intervenció es poden tramitar fins 24 hores abans de la sessió, és a dir, abans de dimecres 6 de juliol a les 17.30 h.

Les persones que demanin la participació per videoconferència rebran l’enllaç de connexió  per correu electrònic com a màxim, el mateix dia de la sessió abans de les 14 h a les bústies electròniques que hagin facilitat. Pel que fa a la participació presencial, l’entrada a la sala d’actes és lliure, tot i que es recomana indicar l’assistència presencial a través del web d’Atenció en línia.

La Presidència del Consell de Districte valorarà la pertinència o no de les intervencions sol·licitades i donarà compte en el punt a què es refereixin les peticions rebudes. Un cop iniciada la sessió, donarà la paraula a cada persona intervinent per tal que la persona membre del Govern del Districte corresponent pugui emetre la resposta oportuna.

La sessió es podrà seguir en directe clicant el següent enllaç:
Consell de Districte de Sant Martí: emissió en directe

Durant la sessió, s’informarà de les adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat), dels mesos d’abril i maig de 2022 i de la convocatòria de la 60a edició dels Premis Sant Martí. També es presentarà el decret de nomenament de la Sra. Maria Eugenia Angulo com a membre del Consell Municipal del Districte, en substitució de la Sra. Paula Añó.

La participació, com a màxim exponent

El Consell és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del Districte, constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa. Les seves funcions principals són informar sobre proposicions i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afecten el territori.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·licitin prèviament.