El Mercat del Besòs es renova

10/06/2021 - 15:57 h

Mercats. Durant els propers mesos s'hi remodelaran els accessos, la logística i la coberta.

El Mercat del Besòs continua les obres de millora amb la remodelació dels accessos, separant totalment l'entrada dels clients de la de les mercaderies. També s'intervindrà en la logística i la coberta. Aquests treballs tenen una durada prevista d’un any i han de finalitzar la primavera del 2022.

Un cop replantejat l’espai interior i redistribuïdes les botigues i els magatzems, el Mercat del Besòs continua la seva renovació. En els propers mesos s’hi adequaran els accessos des del carrer Cristòbal de Moura segregant-ho del moll de càrrega i descàrrega.

Per dur a terme la reforma, es construirà una nova rampa d’accés des del carrer Jaume Huguet a l’aparcament de coberta per així, alliberar el que hi ha actualment al carrer Cristóbal de Moura. Sota la nova rampa s’habilitaran nous serveis públics.

Paral·lelament, es reorganitzarà la logística: el moll de càrrega, la sala de brossa i les cambres frigorífiques. L’àrea logística es reforma una vegada ja no hi ha la necessitat de muntacàrregues per a mercaderies. Aquesta reestructuració permet alhora habilitar un accés independent del mercat a la planta primera des del l’accés principal.

S’aprofita també per fer la coberta nova, per solucionar els problemes de goteres, i fer-la adequada per a l’ús d’aparcament. Per això la renovació de la coberta es farà a l’agost, mes en què el mercat tancarà les portes.

Aquests treballs tenen una durada prevista d’un any i han de finalitzar la primavera del 2022.

La remodelació permetrà continuar mantenint el seu caràcter com a equipament de referència en la distribució alimentària del barri. El Mercat del Besòs es va construir al 1968 amb l’objectiu de proveir a aquesta zona del districte d’un gran i complert mercat alimentari.