Actualitzem la guia de serveis i equipaments de Sant Martí

20/12/2021 - 15:57 h

Equipaments. La nova edició del desembre del 2021 actualitza les dades per adaptar-se als canvis, sobretot en relació a la mobilitat sostenible.

La nova edició del desembre del 2021 incorpora novetats en relació a la mobilitat sostenible al districte, com ara nous carrils bici ja existents així com els que estan projectats.

El Districte de Sant Martí ha publicat una nova versió de la guia de serveis i equipaments que recull la informació bàsica dels equipaments públics i serveis de tota mena que hi ha als barris del districte.

En aquesta edició del desembre del 2021, la guia manté el format de la versió anterior amb algunes de les dades corregides i ampliades. La novetat més destacada és la incorporació d’informació actualitzada sobre els nous carrils bici així com els carrils que estan ja previstos de ser construïts en els propers mesos.

La guia de serveis i equipaments de Sant Martí

La informació a totes dues guies està classificada en quinze àrees temàtiques:

 • Atenció ciutadana
 • Prevenció i Seguretat
 • Cultura
 • Educació
 • Esport
 • Salut
 • Atenció social
 • Gent gran
 • Infants, adolescents i joves
 • Ecologia i medi ambient
 • Innovació urbana
 • Mercats
 • Emprenedoria i ocupació
 • Cementiri i serveis funeraris
 • Serveis penitenciaris

A cada entrada s’hi recull informació bàsica de l’equipament o servei en qüestió: l’adreça de localització, el telèfon i una adreça-e.

La guia compta amb un plànol del districte on estan marcats tots els equipaments i serveis per ordre numèric, cosa que en facilita la localització.

On es poden adquirir exemplars?

La guia del districte en format imprès es pot obtenir als equipaments cívics i socials de tots els barris de Sant Martí, i també a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Valentí Almirall. Pel que fa a les versió digital es pot descarregar a l’apartat ‘Adjunts’ de la notícia.