Per comunicar qualsevol emergència cal trucar al telèfon 112

15/12/2020 - 10:57 h

Seguretat i prevenció. A partir del 25 de gener, el telèfon d’emergències integrarà el 092, de la Guàrdia Urbana, i el 080, dels Bombers.

A partir del 25 de gener, qui vulgui comunicar una incidència a la ciutat ho haurà de fer a través del telèfon 112. S’ha signat el conveni de col·laboració per a la integració tecnològica dels serveis d’emergència de l’Ajuntament en els del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència.

El 25 de gener, els telèfons de la Guàrdia Urbana (092) i dels Bombers de Barcelona (080) deixaran d’estar operatius i se substituiran pel telèfon d’emergències 112, amb la finalitat que la ciutadania només utilitzi aquest número.

Aquest canvi millorarà la gestió dels incidents i de les demandes d’actuació dels serveis d’emergència que rep el telèfon 112 en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona i facilitarà la coordinació operativa en la gestió de les emergències.

D’aquesta manera, el CAT112 rebrà totes les trucades d’emergències a la ciutat de Barcelona mitjançant el telèfon 112 i trametrà telemàticament als sistemes de la Guàrdia Urbana i els Bombers la informació sobre els avisos i requeriments que els correspongui atendre.

Un nou model en el servei d’atenció d’emergències

Aquest canvi és el punt de partida del nou model de servei i de gestió per modernitzar i agilitzar les tasques d’atenció a la demanda i oferir a la ciutadania un servei millor en la gestió d’incidències, urgències i emergències a la ciutat de Barcelona. Amb aquest conveni, la ciutat de Barcelona esdevé la primera a adherir-se al 112.