La modificació del PGM al Clot i el Camp de l'Arpa, a informació ciutadana

28/03/2024 - 14:08 h

Un cop publicat el document que s'ha aprovat inicialment, s'inicia un periode d'exposició pública sobre el qual s'ha organitzat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania

El 15 de març va tenir lloc la publicació de l’aprovació inicial d’una modificació del Pla general metropolità (MPGM) destinada a conservar la singularitat dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot a través de la preservació de la seva idiosincràcia i de l’afavoriment de la construcció de nou habitatge assequible.

Mentre aquesta proposta jurídica avança la seva tramitació, s’ha endegat un procediment d’informació a la ciutadania sobre la proposta aprovada inicialment i per resoldre els dubtes que es puguin donar en presentar al·legacions.

MPGM del Clot i el Camp de l’Ara: sessió informativa
Dimarts 9 d’abril, a les 17.30 h
Av. Diagonal, 240, 2n – sala Barcelona
Atès l’aforament, cal reservar plaça (clicant el títol superior)

Un cop aprovat inicialment el document i publicada aquesta aprovació, ara s’ha obert el periode d’exposició pública pel qual la ciutadania pot presentar al·legacions (vegeu l’apartat “més informació”) que finalitza el 15 de maig. Aleshores, i un cop resoltes les al·legacions que s’hi hagin pogut presentar, s’obrirà el procediment per a la seva aprovació definitiva.

Consens, en un ampli procés participatiu

Per elaborar el nou planejament es va dut a terme un ampli procés participatiu en què van prendre part les principals entitats dels barris i 157 persones a títol individual. Es van celebrar quatre trobades obertes, dues marxes exploratòries i dues trobades / tallers obertes sobre mobilitat, sostenibilitat ambiental i dotacions dels barris, i sobre proteccions patrimonials i urbanístiques i habitatge.

En paral·lel, s’ha establert una Comissió de Seguiment amb presència de l’AVV del Clot i del Camp de l’Arpa, l’Ateneu del Clot, l’Orfeó Martinenc, la Federació d’Entitats i el Taller d’història del Clot i el Camp de l’Arpa.