La participació de la ciutadania es digitalitza durant la pandèmia

23/02/2021 - 12:10 h

Participació. La plataforma municipal Decidim Barcelona ha multiplicat per quatre el nombre de persones registrades a l’eina digital.

El 2020 la plataforma de participació en línia Decidim Barcelona s'ha consolidat i s'ha adaptat al context de la crisi sanitària per garantir la participació ciutadana de manera telemàtica en espais com els consells de barri, les audiències públiques, els processos participatius, les propostes d'activitats des de casa o per explicar vivències durant el confinament.

La crisi de la covid-19 ha posat en evidència la necessitat d’avançar cap a la transformació digital. Tota la participació ciutadana a la ciutat des de l’inici de la pandèmia ha girat entorn de la plataforma Decidim Barcelona, com a espai de debat, repositori d’informació i documentació i via d’accés a les diferents sessions telemàtiques que s’han anat convocant.

Al llarg del 2020, el nombre de registres nous a la plataforma Decidim Barcelona ha arribat a les 11.000 persones usuàries noves, quatre vegades més de les que s’hi van registrar el 2019 (2.600), amb un total de 44.380 persones usuàries. A més, s’han celebrat 515 sessions de diferents òrgans de participació reglats, un 6% més que l’any anterior, en total:

  • 114 consells de barri
  • 38 audiències públiques
  • 127 consells sectorials
  • 22 comissions del Consell de Ciutat
  • 214 consells sectorials de ciutat

Espais de participació creats durant la pandèmia

Durant els mesos de confinament, es van crear espais específics per fomentar la participació ciutadana, com:

  • Barcelona, des de casa“: on la ciutadania compartia iniciatives veïnals, culturals, comunitàries i solidàries. Se’n van recollir prop de 700.
  • El regidor respon / la regidora respon“: trobades telemàtiques entre els i les regidores i la ciutadania.

Guia de participació segura

L’experiència i les bones pràctiques en matèria de participació telemàtica durant els mesos de la pandèmia de la covid-19 s’han recollit en la Guia de participació ciutadana en temps de pandèmia. El document, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, inclou recomanacions sobre com participar de manera segura en el context actual i també per fomentar una participació digital inclusiva.