Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

La recuperació de la crisi per la pandèmia, objectiu principal del Consell de Districte de Sant Martí

09/07/2021 - 17:55 h

Participacio. En la sessió del 8 de juliol, el Consell de Districte va informar favorablement sobre el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí i sobre una nova Mesura de Govern relacionada amb l'àmbit comercial i econòmic

En la sessió del 8 de juliol, el Consell de Districte va informar favorablement sobre el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí i sobre una nova Mesura de Govern relacionada amb l'àmbit comercial i econòmic

La sala d’actes de la seu del Districte de Sant Martí va obrir tant com les mesures sanitàries ho van permetre per acollir una sessió plenària semipresencial del Consell de Districte. Amb tot, les intervencions de la ciutadania es van mantenir del tot obertes a través d’un sistema telemàtic pel qual les peticions sobre punts de l’ordre del dia van tenir lloc prèviament per escrit a través del web ‘Atenció en línia’ per tal de poder ser ateses en directe. Per altra banda, aquesta sessió del Consell de Districte va comptar, per primera vegada, amb l’assistència d’interpretació de llengua de signes.

La presidenta del Consell de Districte, la regidora Marilén Barceló va obrir la sessió plenària amb la presentació de l’estat actual del Cartipàs del Districte de Sant Martí, atesa la renúncia del conseller Jordi Martín del grup de BeC-E i la presa de possessió d’Alberto Cordobés en el seu lloc. El nou Cartipàs també recull el canvi d’adscripció de grup municipal de la presidenta del Consell que es va oficialitzar en les darreres setmanes.

Igualment, el plenari va informar favorablement tant de la Mesura de Govern per al comerç, els mercats, la restauració i el turisme del Districte de Sant Martí, exposat pel conseller Javier Mesía, com de l’adequació del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2021-2023, exposat pel conseller Alberto Cordobés, dos documents que han de marcar el rumb de les polítiques institucionals municipals en aquesta etapa de recuperació econòmica per la crisi sanitària en què es troba la societat barcelonina.

Tot seguit, va continuar amb punts de l’ordre del dia com ara el despatx d’ofici, i va donar pas al regidor David Escudé per tal que exposés el seu informe. El regidor va voler destacar que tot just ara s’ha creuat l’equador del mandat municipal, i per aquest motiu va voler especificar un guió dels punts que han influït més decididament la primera meitat del mandat gràcies a la tasca de l’equip de govern com també dels governs precedents i dels respectius grups de l’oposició.

Per la seva rellevància, va destacar el proper inici de les obres de la rampa del CAP del Besòs, una obra que s’emmarca en totes les actuacions de regeneració del Besòs i el Maresme, que actualment està immersa en la valoració de l’estat del seu parc d’habitatges. A la vora d’aquest àmbit territorial, va destacar l’imminent inici de les esperades obres del pont de Santander i de dignificació del seu entorn, que afectaran especialment el barri de la Verneda i la Pau.

En relació al 22@, va destacar l’acord unànime de tots els grups municipals que ha de permetre una millor dotació d’habitatge, més protecció del patrimoni industrial i millorar el desenvolupament econòmic del barri i de la ciutat. Pel que fa al Compromís per Glories, va exposar que les obres avancen a bon ritme i va animar a visitar la gran esplanada verda amb les activitats que s’hi organitzen, en un entorn que podrà incrementar l’habitatge protegit i en què destaca la connexió del tramvia.

En quan al patrimoni industrial, a Can Ricart s’hi renovarà la nau annexa dintre dels Pressupostos Participatius, i a La Escocesa s’hi assegura el desenvolupament amb total cura de les persones que hi vivien. Al Port Olímpic continua la creació del pavelló blau un cop s’han recuperat els locals del Moll de Mestral, mentre que al front litoral es podrà donar continuïtat al passeig Marítim amb una licitació d’obres a inicis del 2022 que podria permetre l’inici d’obres al 2024.

Els grups proposen, el plenari disposa

En la part d’impuls i control de l’ordre del dia, els grups que formen el plenari del Consell del Districte van debatre les següents proposicions:

⇒ Instar la Ponència del Nomenclàtor a aprovar el nom de plaça de l’Oca a la zona enjardinada de la cruïlla dels carrers de Rogent, València i Corunya, presentada pel conseller Javier Mesía en nom del grup de PSC, i aprovada per unanimitat.

⇒ Instar al govern del Districte de Sant Martí a dur a terme les accions suficients i necessàries davant qui correspongui per tal de redactar el pla funcional i el Pla Social i Sanitari del CAP La Pau i actualitzar la seva Cartera de Serveis incloent- hi el servei de Pediatria, presentada per la consellera Lourdes Arrando del grup d’ERC, i aprovada per unanimitat.

⇒ Exigir els pertinents estudis i analítiques per tal d’assegurar tant la qualitat de la sorra, com de l’aigua i l’aire de les nostres platges, per garantir un servei de bany i estada saludables, presentada per la consellera Maria Arenillas del grup de JxC, i aprovada per unanimitat.

⇒ Donar suport al projecte social i educatiu “El batec de les papallones” duent a terme una campanya de sensibilització en matèria de violència de gènere, presentada per la consellera M. Eugenia Angulo del grup de CS, i aprovada amb el vot a favor dels grups de BeC, PSC,  JxC i BxC i l’abstenció del grup d’ERC.

⇒ Que el Govern del Districte de Sant Martí impulsi més acords en matèria de formació o divulgació professional amb l’objectiu de donar més oportunitats als joves i estimular la cohesió social, presentada pel conseller Óscar Benítez del grup de BxC, de la qual el Consell de Districte en resta assabentat.

L’organització, i la institució

De la seva banda, a l’inici de la sessió plenària es va aprovar l’acta de la sessió extraordinària del 6 de maig i l’informe de contractació de procediment obert i menors amb publicitat ocorreguts entre abril i juny. Igualment es va informar favorablement sobre el procés d’adjudicació d’habitatges a Lluís Borrassà 23, Cal Cisó 47, Portils 10 i rbla. Guipúscoa 163 (per unanimitat), el procés d’adjudicació d’habitatges a Maresme 91 (amb l’abstenció del grup d’ERC), i sobre el PEIMU per a la concreció d’usos dels sòls al recinte industrial Palo Alto (per unanimitat).

D’altra banda, l’equip de govern va donar resposta als precs i preguntes de tots els grups municipals.