Es decreta l'ús obligatori de mascaretes en espais públics

23/05/2020 - 21:36 h

Covid-19. Des del 21 de maig, l'ús de mascaretes és obligatori tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o tancats que estiguin oberts a la ciutadania, sempre que la distància interpersonal de dos metres no sigui possible

Des del 21 de maig, l'ús de mascaretes és obligatori tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o tancats que estiguin oberts a la ciutadania, sempre que la distància interpersonal de dos metres no sigui possible

Aquesta mesura de prevenció, l’haurà de seguir tota la ciutadania major de sis anys, amb l’excepció de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria. També es recomana portar mascareta en el cas d’estar a casa en situació d’aïllament o cuidant i atenent una persona malalta o que ho podria estar

Així ho han decretat les autoritats sanitàries per tal d’evitar contagis a les diverses zones d’ús públic, i frenar la propagació de la covid-19. La mascareta s’haurà de portar en els següents supòsits:

  • Al transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions o parades.
  • A la via pública i en espais a l’aire lliure, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres.
  • En els centres sanitaris.

No serà obligatori per a aquelles persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta, ni per a aquelles persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

També es recomana portar mascareta en el cas d’estar a casa en situació d’aïllament o cuidant i atenent una persona malalta o que ho podria estar.

Com s’ha de posar i treure la mascareta?

  • Abans de posar-te-la, renta’t les mans i col·loca-te-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas
  • Un cop posada, no la toquis; si la toques, renta’t bé les mans
  • Per treure’t la mascareta, cal fer-ho des de la part del darrere o per les cintes que la subjecten sense tocar la part que pugui estar contaminada. Després, renta’t de seguida les mans.
  • És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.

És important tenir en compte que l’ús de mascareta no és excloent de mantenir la distància de seguretat respecte a les altres persones i una higiene de mans freqüent, així com del compliment de les franges horàries per sortir al carrer adequades a cada fase de desconfinament.

Més informació