Primer ple del Consell del Districte de l’any

26/02/2021 - 10:32 h

Consell de Districte. La sessió, que se celebra dijous 4 de març a la tarda, es desenvoluparà de forma semipresencial i es podrà seguir per videoconferència.

La sessió, que se celebra dijous 4 de març a la tarda, es desenvoluparà de forma semipresencial i es podrà seguir per videoconferència. La ciutadania pot formular preguntes telemàticament sobre els punts de l’ordre del dia fins dimecres 3 a les 18 h.

Es tracta del sisè Consell de Districte que se celebra a distància per videoconferència a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades per a prevenir contagis per covid-19. Les noves formes de treballar fan que el ple de dijous 4 de març es desenvolupi de forma semipresencial, amb una part dels membres del Consell a la sala d’actes i una altra part per videoconferència.

El ple, que començarà a les 17 h, s’emetrà per streaming i es podrà seguir en directe a través del següent enllaç:

Consell de Districte de Sant Martí: emissió en directe

D’acord amb l’art.38 de les Normes Reguladores de  Funcionament dels Districtes, tant les entitats com la ciutadania poden intervenir sobre els temes concrets dels punts que figuren a l’ordre del dia: la part decisòria, d’impuls i control i en el torn final obert sobre altres temes d’interès general.

Atesa la circumstància de no presencialitat de públic (les característiques de la sala d’actes no permeten mantenir les mesures de seguretat adequades), el veïnat de Sant Martí pot formular una pregunta o suggeriment sobre alguns dels punts de l’ordre del dia (document disponible en l’apartat ‘”Adjunts”) a través de l’espai habilitat al web d’Atenció en línia accessible a través d’aquest enllaç:

Consell de Districte de Sant Martí: petició d’intervenció

La sol·licitud s’ha de presentar com a màxim 24 hores abans de l’inici de la sessió, és a dir, fins dimecres 3 de març a les 17 h.

La Presidència del Consell del Districte donarà compte en el punt a què es refereixin les sol·licituds de participació rebudes mitjançant aquest canal, donant la paraula durant la sessió al membre del Govern del Districte encarregat de donar-hi resposta.