Els Consells de Barri de Sant Martí, per videoconferència

26/10/2020 - 16:56 h

Participació. Entre novembre i desembre es convocaran tots els Consells de Barri de Sant Martí, que es podran seguir per streaming i en els quals el veïnat podrà plantejar preguntes a través del web Decidim.Barcelona

Entre novembre i desembre es convocaran tots els Consells de Barri de Sant Martí, que es podran seguir per streaming i en els quals el veïnat podrà plantejar preguntes a través del web Decidim.Barcelona

L’estat actual de la situació sanitària obliga a no convocar reunions presencials, i és per això que els Consells de Barri tindran lloc per videoconferència. Per tal de fomentar la participació, s’han establert dues vies, una de manera indirecta i una altra de directa, a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

– FORMULACIÓ DE PREGUNTES. Cal omplir un formulari, disponible fins a 24 hores abans de la celebració de la sessió. La resposta serà emesa per streaming.

– PARTICIPACIÓ EN DIRECTE. Cal emplenar una fitxa de petició d’intervenció i enviar-la per correu-e fins a 24 hores abans de la celebració de la sessió. La persona peticionària rebrà la url per poder-s’hi connectar en directe.

 

                     CALENDARI DELS CONSELLS DE BARRI DE SANT MARTÍ                     
Clicant els títols amb hipervincle, es poden obtenir els formularis i les
fitxes d’intervenció que permeten participar a cadascun dels Consells


Provençals del Poblenou (#CBProvençals)
Dimecres 4 de novembre, a les 18 h

El Parc i la Llacuna del Poblenou (#CBParcLlacuna)
Dijous 5 de novembre, a les 18 h

Sant Martí de Provençals (#CBStMartíProvençals)
Dimarts 17 de novembre, a les 18 h

El Poblenou (#CBPoblenou)
Dijous 19 de novembre, a les 18 h

La Vila Olímpica del Poblenou (#CBVilaOlímpica)
Dimecres 9 de desembre, a les 18 h

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (#CBDiagonalMarFrontMarítim)
Dijous 10 de desembre, a les 18 h

La Verneda i la Pau (#CBVernedaPau)
Dimecres 16 de desembre, a les 18 h

El Besòs i el Maresme (#CBBesòsMaresme)
Dijous 17 de desembre, a les 18 h

El Clot i el Camp de l’Arpa del Clot (#CBElClot #CBCampArpa)
Dimarts 22 de desembre, a les 18 h

Els Consells de Barri són òrgans de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. Actuen com a espais de treball comú i de construcció col·lectiva, i tenen com a finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat.

Estan presidits per la regidoria del Districte, i hi participen representants tant dels grups polítics del Consell de Districte com dels serveis, les entitats i les associacions amb seu a cada barri. Estan oberts a la participació individual de tota la ciutadania a través de convocatòries públiques.

En les seves sessions, es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels Consells de Barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin la resposta més adequada.