Campanya ordinària de subvencions municipals per a activitats i projectes del 2022

04/01/2022 - 13:16 h

Ajuntament. Les sol·lcituds es poden presentar entre el 7 i el 27 de gener, exclusivament de manera telemàtica

El periode de presentació de propostes finalitza el 27 de gener, i el Districte de Sant Martí organitza una sessió informativa dijous 13 amb l’objectiu d’assessorar les entitats del territori

Ja s’ha obert el procediment de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022. Les sol·licituds es poden presentar del 7 al 27 de gener, ambdós inclosos, i la tramitació ha de ser exclusivament de manera telemàtica.

La convocatòria inclou una àmplia oferta d’ajuts per a activitats i serveis que siguin d’interès públic o social en àmbits com la cultura, la salut, l’educació o l’esport, dirigits a infants, joves, dones, gent gran, migrants o persones amb discapacitat.

El Districte de Sant Martí ha organitzat una sessió informativa per informar les entitats del territori de les novetats de la convocatòria, i assessorar-les en els dubtes que puguin tenir sobre el procediment a seguir en la sol·licitud.

Sessió informativa subvencions 2022
Dijous 13 de gener del 2022, a les 18 h
Sessió en línia (cal inscripció prèvia)

Les persones interessades en assistir a aquesta sessió han de demanar-ho a través d’un correu-e a participaciosantmarti@bcn.cat. L’enllaç de connexió a la la sessió es facilitarà el mateix dia de la sessió al matí, en un missatge-e de resposta a la bústia des de la qual s’hagi fet la petició.

Com es pot sol·licitar de forma digital una subvenció municipal?

Igual que les darreres convocatòries, les propostes es tramiten exclusivament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (vegeu l’accés a l’espai “Més informació”). Després d’accedir-hi i seleccionar el tràmit subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat, la persona sol·licitant ha d’identificar-se a través d’un certificat digital vàlid i vigent, que admet sistemes com l’IdCAT Mòbil o Cl@ave PIN. La tramitació electrònica es considera més ràpida i segura que la presencial, redueix l’impacte mediambiental i està disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana.

Els documents que s’hi han de presentar són el formulari de sol·licitud de la subvenció (que inclou una declaració de responsabilitat) i la descripció del projecte. Tant el formulari com la declaració responsable estan disponibles a Portal de Tràmits, on també es pot trobar un model de projecte.

En l’anunci publicat al BOPB (vegeu l’espai “Més informació”) s’hi relacionen els requisits de participació, els criteris de valoració dels projectes i el procediment de concessió, entre d’altres aspectes rellevants.

Novetats de la convocatòria 2022

S’incorporen nous criteris de valoració transversals que fan referència a la perspectiva eco-social del projecte, al consum responsable i a la perspectiva intercultural. Aquests s’afegeixen al ja existent sobre perspectiva de gènere.

S’inclouen com a despeses no subvencionables els productes que poden crear addicció i que són perjudicials per a la salut reconeguts per organismes internacionals (com el tabac, les begudes alcohòliques o anàlegs). I pel que fa a les despeses subvencionables, aquestes han de correspondre totes a la naturalesa del projecte subvencionat.

Les subvencions de més de 30.000 € o projectes totals de més de 50.000 € hauran de passar una auditoria externa a càrrec de l’entitat.

Respecte a la justificació de la subvenció del 2022, amb la finalitat que es doni per correcta, ha d’haver-hi una despesa executada de mínim del 50% de despesa del projecte inicial. Es permetrà només una desviació del 10% de l’import inicial.

Més informació

El Centre de serveis a les associacions Torre Jussana, ha preparat un espai web específic per resoldre tots els dubtes sobre la convocatòria de 2022 i sobre la justificació de les subvencions de 2021. Podeu contactar-hi a través del telèfon 93 256 41 18 o del correu electrònic: tjussana@bcn.cat (indicant en l’assumpte “Consulta subvencions 2022”).

Les entitats o col·lectius de joves també poden adreçar-se al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) a través del telèfon 93 265 52 17 o de l’e-mail: craj@crajbcn.cat.