El desembre comença amb la darrera sessió de l'any del Consell de Districte

23/11/2021 - 12:49 h

Participació. Se celebra dijous 2 de desembre a la tarda, després del Consell Ciutadà, i es podrà seguir en directe per streaming

Durant la sessió es donarà compte dels preus públics i els pressupostos del 2022, i s'informarà sobre el nou projecte normatiu del Reglament de Participació Ciutadana

La darrera sessió de l’any del Consell de Districte de Sant Martí tindrà lloc dijous 2 de desembre a les 18 h, a la sala d’actes de la Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1), i es podrà seguir en directe per streaming. Les persones que ho desitgin podran intervenir-hi de forma telemàtica en els punts dels apartats C i D de l’ordre del dia.

Per intervenir en el Consell de Districte,
cal sol·licitar-ho a través de l’enllaç següent:
Consell de Districte de Sant Martí: petició d’intervenció

Les persones que facin aquesta petició, hi participaran per videoconferència a través de l’enllaç de connexió que rebran per correu-e. Els missatges s’enviaran, com a màxim, el mateix dia de la sessió abans e les 15 h a les bústies electròniques que consigni cada persona peticionària.

Les peticions d’intervenció es poden tramitar fins a 24 hores abans de la sessió, és a dir, abans de dimecres 1 de desembre a les 18 h. La Presidència del Consell de Districte valorarà la pertinència o no de les intervencions tramitades i donarà compte en el punt a què es refereixin les sol·licituds rebudes. Un cop iniciada la sessió, donarà la paraula a cada persona intervinent per tal que la persona membre del Govern del Districte corresponent pugui emetre la resposta oportuna.

La sessió es podrà seguir en directe clicant el següent enllaç:
Consell de Districte de Sant Martí: emissió en directe

En l’ordre del dia hi ha punts de debat com el que afecta els preus públics i els pressupostos per al 2022, el nomenament de la Sra. Paula Añó com a nova consellera en representació del grup municipal BxCanvi, o el debat sobre el nou Reglament de Participació Ciutadana.

Prèviament, tindrà lloc una nova sessió del Consell Ciutadà.

La participació, com a màxim exponent

El Consell és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte, constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa. Les seves funcions principals són informar sobre proposicions i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afecten el territori.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·licitin prèviament.

El Consell Ciutadà de Districte

Es tracta del màxim òrgan consultiu i de participació. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels consells de barri, així com ciutadans a títol individual.

El Consell Ciutadà té diverses funcions. Una d’elles és la d’assessorar el Consell de Districte en la definició de les grans línies de la política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre aquests mateixos punts.

També serveix per conèixer i debatre el Programa d’Actuació del Districte, les ordenances i els reglaments generals del districte, els pressupostos municipals, els resultats dels indicadors de gestió del districte i els grans projectes del districte.

Per últim, el Consell Ciutadà de Districte exerceix la funció de donar suport als consells sectorials i de barri del districte.