Sant Martí de Provençals

Fins als anys cinquanta del segle XX, en aquest territori hi havia camps de conreu, unes quantes masies i l'església.