El “camí escolar, espai amic” del Poblenou està format per catorze centres educatius dels barris del Poblenou, la Vila Olímpica, el Parc i la Llacuna i Diagonal Mar i el Front Marítim del districte de Sant Martí, que a més del treball intern d’escola, treballen en xarxa i es coordinen a l’espai anomenat Macrocomissió, on es troben tots els agents que hi participen; d’altra banda, la Xarxa disposa de dues comissions que són els espais de treball conjunt: la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Espai Públic.

El programa va començar l’any 2006 i l’any 2012-2013 els diversos participants (AMPA, centres educatius i tècnics municipals) van mostrar la necessitat d’iniciar un procés de reflexió sobre l’estat actual del programa, per tal d’establir els objectius de futur. Des de l’IMEB es va posar en marxa aquest estudi que vol conèixer l’impacte que ha tingut el programa entre les persones que en fan ús i saber quin és el treball que s’ha fet a cada centre educatiu i en xarxa.

De l’estudi fet es desprenen propostes de treball relacionades amb les mancances detectades, tant en la transmissió de la informació als diversos agents, com en l’organització de la xarxa per simplificar-la, així com millores a l’entorn amb un programa de manteniment i revisió dels camins escolars.