Noves afectacions viàries i canvi d’ubicació de passos de vianants per les obres dels túnels

30/08/2016

tunelcastillejos-400x266

Aquests propers dies hi haurà diverses afectacions a la mobilitat, especialment la de vianants, que permetran l'execució de les pantalles del costat Besòs dels túnels.

Les properes afectacions a la mobilitat per les obres planificades en el costat Besòs dels túnels de plaça de les Glòries seran:

Afectacions derivades dels treballs d’Aigües de Barcelona per a la connexió de la nova canonada de d-200 que creua la Gran Via de les Corts Catalanes i l'adequació de la canonada existent de d-1000.

Per realitzar aquestes tasques hi haurà un desplaçament del trànsit del tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes a l'alçada del carrer Escultors Claperós cap a l'interior de la zona actual ocupada per l'obra. En cap cas es perdrà capacitat viaria de la Gran Via. Els treballs per la implantació del desplaçament es realitzaran la nit del 27 al 28 d'agost. Es preveuen nous treballs la nit del 8 al 9 de setembre de 2016 (pendent confirmació).

Afectacions a l’eix del carrer Badajoz: implantació de nou pas de vianants a Gran Via de les Corts Catalanes costat Llobregat del carrer Badajoz, anul·lant l'actual pas de vianants de la Gran Via  que comunica amb la parada del tramvia.

El conjunt dels treballs es realitzarà en dues nits. La primera nit, del 31 d'agost a l'1 de setembre, es desplaçarà l'eix del carrer Badajoz cap el costat Llobregat. Aquesta situació mantindrà operatius dos carrils de circulació operatius al carrer Badajoz  entre els dos sentits de la Gran Via de les Corts Catalanes. La segona nit, de l'1 de setembre al 2 de setembre de 2016, s'habilitarà el nou pas de vianants de la Gran Via pel costat Llobregat del carrer Badajoz, anul·lant l’actual pas de vianants sobre la Gran Via al costat Besòs, entre La Farinera i la parada del tramvia.  El tancament del pas de vianants existent i el funcionament del nou pas pel costat Llobregat de Badajoz estarà senyalitzat i disposarà de personal informatiu  que indiquin el nou itinerari  als vianants i bicicletes.

L'afectació a la mobilitat sobre el trànsit de vehicles serà molt baixa, malgrat sí s'afecti de manera important la mobilitat de vianants, que hauran de desplaçar-se al costat Llobregat per tornar en alguns casos de nou al costat Besòs.

La previsió de  recuperació del pas de vianants afectat es preveu a finals de novembre del 2016.

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries