La ciutat de Barcelona té una llarga trajectòria en Projectes Comunitaris impulsats, acompanyats o reforçats per l’Ajuntament.

Els projectes comunitaris tenen com a objectius principals l’enfortiment de la comunitat, la millora de les condicions de vida i l’augment de la inclusió/cohesió social i s’assoleixen a través de la participació i enxarxament dels veïns i veïnes, entitats i serveis públics que treballen conjuntament amb el propòsit de “donar respostes col·lectives als problemes col·lectius”.

Els Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari (PPDC) són un exemple de gran rellevància a l’hora de reflectir aquesta trajectòria des de fa gairebé 20 anys.

Com ho fem

 

Al Servei d’Acció Comunitària la nostra missió és acompanyar i potenciar els processos existents i el sorgiment de nous processos comunitaris amb vessant transformadora, a través d’una estratègia coherent amb els objectius i la metodologia comunitària.

Amb aquesta intenció, al SAC treballem donant suport (tècnic, metodològic i/o econòmic) a través de varies línies d’actuació:

 

Suport i acompanyament als Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari.

Al Servei d’Acció Comunitària realitzem un seguiment dels Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari col·laborant amb els seus equips professionals i veïnals en l’elaboració d’una estratègia comunitària i en la definició de les seves línies d’acció.

Actualment hi ha 13 Plans de Desenvolupament Comunitari a diferents barris de la ciutat. (Podeu les seves pròpies pàgines web als enllaços relacionats).

 

Impuls i dinamització de la Xarxa de treball entre els diferents Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari.

Al Servei d’Acció Comunitària creiem en la necessitat fomentar el treball en xarxa.

Per això impulsem espais de trobada i intercanvi entre els diferents equips de treball on poder generar debat, compartir reptes sobre l’acció comunitària i aprofitar l’expertesa de cada barri per col·lectivitzar-la.

A més promovem espais formatius que donen resposta a les necessitats comunes d’aprenentatge dels diferents equips, mitjançant formacions específiques a càrrec de professionals experts i aportant informació i assessorament sobre programes de l’Ajuntament i tràmits administratius.

 

Col·laboració amb els Districtes i acció comunitària als barris.

A través del treball conjunt amb els agents i serveis de proximitat als territoris construïm estratègies i oportunitats, oferint el suport necessari per l’impuls de l’acció comunitària i el foment de la participació col•lectiva. Acompanyem processos de detecció, disseny i enfortiment de projectes comunitaris que sorgeixen als barris.