El Servei d’Acció Comunitària neix per potenciar i facilitar l’acció comunitària. Ho fem donant suport a l’associacionisme, potenciant la xarxa d’equipaments de proximitat i acompanyant processos d’acció comunitària als barris. Voleu saber-ne més?

Associacionisme

Hi ha més de 5.000 associacions registrades a Barcelona. Els col·lectius i associacions de la ciutat sovint s’uneixen per millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes, i amb la seva acció contribueixen a millorar la qualitat democràtica de la ciutat, la seva cohesió i inclusió, la seva autonomia. Des d’Acció Comunitària els donem suport perquè assoleixin aquests objectius: suport econòmic (subvencions), suport a la seva visibilitat i reconeixement (esdeveniments com l’Associa’t a la Festa), i activitats de formació i enxarxament com l’Associa’t. Continueu llegint

Equipaments de proximitat

La vida és al barri, a les comunitats. Els espais de trobada de les veïnes (com els casals de barri, les biblioteques i tants d’altres) són espais idonis perquè les iniciatives col·lectives d’àmbit comunitari tinguin lloc i es desenvolupin. Per això, des d’Acció Comunitària hi donem suport, perquè aquests espais creixin com a centres d’acció comunitària i transformadora.

Com ho fem? D’una banda, amb assessorament i dinamització, es contribueix a donar forma als projectes de cada barri, i que es creïn espais perquè els veïns i les veïnes participin. De l’altra, afavorint el debat i la creació de coneixement sobre com es pot contribuir a fer que els equipaments de proximitat siguin espais motors i articuladors de la vida comunitària. Continueu llegint

Acció Comunitària als barris

La ciutat té tradició de processos impulsats des de la comunitat, i també des de l’Ajuntament o d’altres actors, on es treballa col·lectivament per millorar les condicions d’un barri o una zona. El Servei d’Acció Comunitària vol acompanyar i enfortir els processos existents per potenciar-ne la vessant transformadora; i afavorir el sorgiment de nous processos que aportin cohesió i millores als barris.

Com? D’una banda es potencien els Plans i processos de desenvolupament comunitari a 14 barris de la ciutat, donant-los suport tècnic, metodològic i econòmic; també es dona suport a projectes comunitaris, sigui econòmic, metodològic o amb la generació d’espais de treball; i, finalment, es treballa amb districtes i àrees de l’Ajuntament per trobar conjuntament la millor manera d’impulsar processos d’aquest tipus en els seus territoris i sectors. Continua llegint

153651769n03_h.jpg

Media Folder: